ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SPORTKÓRHÁZ – OTT ÁLLUNK A SIKEREK MÖGÖTT!
Telefonszámunk: +36 1 488 61 00
Ügyfélszolgálati email cím: info@osei.hu
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 27. Bejárat Diószegi út 64.

VÉGSŐ BÚCSÚ A SPORTKÓRHÁZ NAGYRABECSÜLT FŐORVOSÁTÓL

 

A 2019. június 11-én megjelent hír még mindig hihetetlen és megrázó, annyira valószínűtlen. Majd csak hónapok után szembesülünk igazán a ténnyel: DR. MECSEKI SÁNDOR, a Sportkórház főorvosa, a Budapest Honvéd korábbi csapatorvosa, örökös bajnoka cím tulajdonosa hetvenhat éves korában elhunyt. Az motoszkál most a fejemben, hogy ez nem lehet igaz, hiszen el sem köszönt. Úgy tesz majd, mint mindig: kedves mosollyal nyújtja a kezét, s a kollégái, a barátok, betegei ismét figyelnek rá. Bár nem akarta, mégis sokszor a középpontba került, hiszen orvosként és emberként egyéniség volt, akit mindig mindenhol szívesen láttak, s akit vissza is vártak oda, ahol egyszer, vagy többször megfordult. Talán ezért nem köszönt el senkitől…

 

Hihetetlen és gyötrő a gondolat, hogy DR. MECSEKI SÁNDOR főorvos nincs többé, csak az emléke, hogy egy kitűnő orvostól búcsút kell vennünk. Több ezren vagyunk olyanok – sportolók, sportvezetők, újságírók – , akiket éveken, sőt évtizedeken át gyógyított. Tiszteltük, szerettük és olykor csodáltuk is. Nehéz ezt fájdalom nélkül kimondani. Tiszteltük töretlen hitét, hűségét, amellyel a gyógyítás ügyét, az emberek egészségét szolgálta. És csodáltuk energiáját, kis és nagy problémák istápolóját, illetve azt, hogy neki minden ember fontos volt. Az ő tiszta embersége, szakmai tudása valóban példát mutatott!

 

Dr. Mecseki Sándor mindig ott volt, ahol a betegeken segíteni kellett, mindig megtette, amire kérték, mindig pontos és megbízható volt, és – ami felettébb ritka manapság – mindig kiegyensúlyozott, jó kedélyű. A Sportkórházban és a betegei körében kivívott tekintélyét nagyrészt munkájának, emberségének köszönhette. Iskolát teremtett hivatástudatból, munkaszeretetből, fegyelemből, és nem utolsó sorban a betegek szeretetéből. Sugárzott belőle a tiszta őszinteség! Szakmai magabiztossága, kitűnő éleslátása, diagnosztikai és döntéshozó készsége követendő mérce volt orvostársai számára is.

 

A főorvos kedves, csendes ember volt, mindenki szerette. Mosolygós arcára mindig emlékezni fogunk, mert az igaz emberek derűje ült vonásain. Nehéz kifejezni azt a fájdalmat, amelyet érzünk, hiszen olyan élet szűnt meg, amely hosszú évtizedekig a betegek gyógyításában, az utóbbi néhány évben pedig saját betegségével való küzdelemben telt el. A nyíltszívű orvosról csak kevesen tudták, hogy többször is sztrókot kapott, és családjáért, betegeiért dobogó szíve már nem egészséges. A nagy szív azonban nemcsak orvosi köpenyben dobogott hevesen. Melegszívű emberségét, odaadó segítőkészségét rengeteg barátja, betege, sok-sok ismerőse és tisztelője tanúsíthatja! Olyan volt, mint egy nagycsaládban a legtiszteletreméltóbb családfő, akinek segítő, támogató kezét mindig megfoghatták. Orvosi munkája mellett a kedvesség, a csendesség és az emberség volt a csúcsteljesítménye. Csak sajnos, ezek nem „piacképes áruk” manapság…!

 

Amikor néhány hete megtudtuk, hogy ismét rosszul lett, kezdtünk félve gondolni távozására. Évekig hősiesen viselte a fájdalmakat, ám a betegség kezdte összekuszálni a szálakat, és viharos gyorsasággal tépett szét mindent. Küzdött, tartotta magát a kemény ellenféllel szemben, kis javulásnak is örült, bízott, hitt, mint egész életében. Hosszú évekig felülemelkedett a szenvedő betegségen, a remény felvillanása és a visszazuhanás árkai között utazott ehhez a magányos végállomásig.

 

A Budapest Honvéd honlapján megjelent fényképén arcát látva mintha arra kért volna bennünket, gondolkodjunk el Róla és önmagunkról is, annak értelméről, hogy tegyük ismét mérlegre, mi a fontos és mi a felesleges. Ő mindenkivel törődött, a környezetében lévők minden gondjára-bajára érzékenyen figyelt, csak önmagára nem eléggé. Sokkal többet törődött másokkal, mint önmagával. Most egy kis lelkiismeret-furdalás is gyötörhet bennünket: vajon mi eleget törődtünk-e vele…?

Nem panaszkodott, inkább csendben tűrte a mindjobban gyötrő fizikai és lelki fájdalmat. Csak egyet nem tudott megtenni: az alattomosan támadó betegséget már nem tudta legyűrni. Szervezete most hagyta először cserben – ám visszavonhatatlanul és végérvényesen. Csendesen távozott közülünk, szerényen, ahogy végigélte eléggé rövidre szabott életét. Egy igaz: kegyetlenül szakította szét nála a remény fonalát örökre a sors. Pedig erős ember volt, alaposan megküzdött az életért, minden örömért, minden elismerésért!

 

Lelkünk háborgását csak a békesség csendesítheti le. Köszönjük Főorvos Úrnak a sok szépet és jót, szeretetet, gyógyítást, amit embertársainak és betegeinek adott. Juhász Gyula költőnk sorai idekívánkoznak: „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. / Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, / Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

 

Végül John Lennon, a huszadik század egyik legnagyobb hatású angol énekes-zeneszerzőjének szavai jutnak eszembe: „Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozz onnan, ahonnan elmentél…”  Azt hiszem, dr. Mecseki Sándor főorvos mindenkinek nagyon hiányozni fog! Most majd ezt a hiányt is meg kell próbálnunk betölteni. Sok időnek kell eltelnie addig, míg igazán búcsút veszünk Tőle. Most még maradjon velünk!

 

Sajnos, már csak egyet tehetünk: fejet hajtani előtte, megköszönni emberségét, a sportolók önzetlen segítését, gyógyítását. Bár nagyon nehéz elhinni, hogy végleg elment, de megmarad, amit sokan tanulhattak tőle: az élet és a becsületes munka szeretete! A jó ügybe vetett hit ereje, a becsületes küzdelem vállalása, az emberség! Ez olyan emlékmű, amely barátai szívében örökké él!

 

Hálával emlékezünk rá, helye most már örökre üresen marad a Sportkórház sebészetének rendelőjében, valamint a Budapest Honvédnál. Ha a világ dicsősége és az élet elmúlik, vannak, akik örök nyomot hagynak maguk után! DR. MECSEKI SÁNDOR igazi, lelkiismeretes orvos volt, kevesebbek lettünk távoztával. ÖRÖKKÉ EMLÉKEZNI FOGUNK RÁ!

 

Tollár Sándor

Ajka

Megjelenések
Megjelenések
Heti Jótanács mozgás
Heti jótanács - mozgás
Heti Jótanács egészség
Heti jótanács - egészség
A sikerek mögött
A sikerek mögött
Sportdoki info
Sportdoki info
Rio 2016
Rio 2016
Cím
1113 Budapest, Karolina út 27.
Telefon
+36 1 488 61 00
Fax
+36 1 375 32 92
Email
info@osei.hu (ügyfélszolgálati elérhetőségünk)
Web
www.osei.hu ; www.sportkorhaz.hu