ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SPORTKÓRHÁZ – OTT ÁLLUNK A SIKEREK MÖGÖTT!
Telefonszámunk: +36 1 488 61 00
Ügyfélszolgálati email cím: info@osei.hu
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 27. Bejárat Diószegi út 64.

(Az Intézetünknél nem értelmezhető, vagy nem működő pontokat szürke színnel jelöltük.)

Elérhetőségi adatok
A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos
neve,
székhelye,
postai címe,
telefon- és
telefaxszáma,
elektronikus levélcíme,
honlapja,
ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Országos Sportegészségügyi Intézet

Cím: 1113 Budapest, Karolina u. 27. 
Telefon: 06-1/488-61-00
Fax: 06-1/375-32-92
E-mail : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (ügyfélszolgálati elérhetőségünk)
Honlapunk URL-je: www.osei.hu; www.sportkorhaz.hu
Megközelíthető: a Bp. Déli Pályaudvartól a 61-es villamossal 3 megálló a Csörsz utcáig http://utvonal.bkv.hu/
Térképre váltás

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége,
vezető neve,
ügyfélfogadás rendje

Call Center
Telefonszáma: +36-80/566-366


Betegfelvételi Iroda (kartonozó)
Telefonszáma:
+36-1/488-6197
+36-1/488-6100 /328 m.

Panaszkezelés

Az egészségügyi intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője:

ERHARDTNÉ DR. GACHÁLYI ANIKÓ

Telefonszáma: 06/20 - 4899 -525
melyen elérhető  
hétfőtől-csütörtökig: 08:00 – 16:30, 
pénteken: 08:00 – 14:00 óra között
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fogadóóra időpontja: minden hónap 1. hetében szerdán 11:00 – 13:00 óra
Fogadóóra helye
: Országos Sportegészségügyi Intézet VI.-os ép. Tárgyaló

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

A szervezeti struktúra
A közfeladatot ellátó
szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:
Szakrendeléseink
Sportsebészeti- és Ortopédiai Osztály
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
Országos Sportorvosi Hálózat
Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat

Országos Sportegészségügyi Intézet organogram
A szerv vezetői
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a területi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Dr. Soós Ágnes
főigazgató főorvos
Tel.: 06-1/488-61-11
Fax: 06-1/375-32-92
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Göbölyös Ivett
gazdasági-főigazgató helyettes
Tel.: 06-1/488-61-70
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Nagy Mihály
mb. orvosigazgató
Tel.: 06-1/488-61-00/294
Fax: 06-1/375-32-92
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jakabné Nagy Gyöngyi
ápolási igazgató
Tel.: 06-1/488-61-51
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Schiszler Gábor
az OSH igazgatója
Tel.: 06-1/488-61-60
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Megyeriné Szabó Anita
Stratégiai igazgató
Tel.: 06-1/488-61-91
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Az OSEI szervezeti egységek vezetőinek adatai
A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége Feltöltés alatt.
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló. vagy aéárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je. Feltöltés alatt.
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Feltöltés alatt.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele,tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.
A közfeladatot ellátó szerv
irányítása, felügyelete
vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot
ellátó szervek megnevezése,
és 1. pontban meghatározott adatai.
Országos Sportegészségügyi Hálózat
Válogatott Kereteket Eellátó Szolgálat
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló,illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.
Közalapítványok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai; A közfeladatot
ellátó szerv által alapított
költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetőség.
SPORTKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY
Székhely:
1123 Budapest, Alkotás u. 48.
Bankszámlaszám:
10200902-32710344-00000000
Adószám:
19674629-1-43
Kuratórium elnöke:
Dr. Jákó Péter
Elérhetősége:
+36-1/488-6100/183. mellék
Alapító okirat
Lapok
A közfeladatot ellátó szerv
által alapított lapok neve,
a szerkesztőség és kiadó
neve és címe, valamint a
főszerkesztő neve
SPORTORVOSI SZEMLE A Magyar Sportorvosi Társaság és az OSEI által alapított szaklap.
MEGJELENÉS
Gyakoriság: negyedévente Évente: 4 szám
Megj. ideje: III., VI., IX., XII. hóban Indulás éve: 1960
Terjesztés: OSEI, előfizetéses
Olvasókör: sportorvosok, sportszakemberek, könyvtárak, intézetek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Az Országos Sportegészségügyi Intézet felettes, illetve felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Állami Egészségügyi ellátó központ

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Felügyeleti szerv:EEMI
Középirányító szerv:
GYEMSZI
Képviseli:
Dr. Németh László, főigazgató
Címe:
1125 Budapest, Diós árok 3.
Lev.címe:
1525 Bp., Pf.32.
Telefonszáma:
+36-1/356-1522
Fax:+36-1/375-7253
Költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Feltöltés alatt.
Költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Dr. Soós Ágnes
főigazgató főorvos
Tel.:
06-1/488-61-11
Fax:
06-1/375-32-92
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.osei.hu, www.sportkorhaz.hu

 

Megjelenések
Megjelenések
Heti Jótanács mozgás
Heti jótanács - mozgás
Heti Jótanács egészség
Heti jótanács - egészség
A sikerek mögött
A sikerek mögött
Sportdoki info
Sportdoki info
Rio 2016
Rio 2016
Cím
1113 Budapest, Karolina út 27.
Telefon
+36 1 488 61 00
Fax
+36 1 375 32 92
Email
info@osei.hu (ügyfélszolgálati elérhetőségünk)
Web
www.osei.hu ; www.sportkorhaz.hu