ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SPORTKÓRHÁZ – OTT ÁLLUNK A SIKEREK MÖGÖTT!
Telefonszámunk: +36 1 488 61 00
Ügyfélszolgálati email cím: info@osei.hu
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 27. Bejárat Diószegi út 64.

(Az Intézetünknél nem értelmezhető, vagy nem működő pontokat szürke színnel jelöltük.)

Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó
szervnél végzett
alaptevékenységgel
kapcsolatos –
nyilvános megállapításokat tartalmazó –
vizsgálatok, ellenőrzések
felsorolása
Nem volt.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék
ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai
Nem volt.
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai
Nem volt.
Működési statisztika
A közfeladatot ellátó
szerv tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon
alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Nyilvános működési statisztikák a www.neak.gov.hu oldalon érhetőek el.
Éves költségvetések, számviteli beszámolók
és a költségvetés végrehajtása
A közfeladatot ellátó szerv
éves (elemi) költségvetése,
számviteli törvény szerinti
beszámolója; a költségvetés
végrehajtásáról - a külön
jogszabályban meghatározott
módon és gyakorisággal -
készített beszámolók

Költségvetéssel kapcsolatos beszámoló

Az intézményi keret terhére kötött kötelezettségvállalások listája

Országos Sportegészségügyi Intézet:

2009. évi költségvetési beszámoló
2010. évi költségvetési beszámoló
2010. évi költségvetés
2011. elemi költségvetés
2011. évi költségvetési beszámoló
2012. évi költségvetési beszámoló
2012. elemi költségvetés
2012. éves beszámoló
2013. I. félév elemi költségvetései beszámoló
2013. évi elemi költségvetés
2013. évi elemi költségvetési beszámoló
2014. éves költségvetési beszámoló
2014. évi elemi költségvetés
2014. évi elemi költségvetés indoklása
2015. évi elemi költségvetés
2015. évi elemi költségvetés indoklása
2015. évi költségvetési beszámoló
2016. évi elemi költségvetés
2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évi elemi költségvetés
2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi elemi költségvetés
2019. évi elemi költségvetés

(frissítve: 2019.01.25)

Foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél
foglalkoztatottak létszámára
és személyi juttatásaira
vonatkozó összesített adatok,
illetve összesítve a vezetők és
vezető tisztségviselők illetménye,
munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése,
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott
juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Az intézet dolgozóinak személyi juttatásai

Az intézet dolgozóinak létszáma munkaköri csoportonként

Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő,ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre,
vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések
megnevezése (típusa),
tárgya, a szerződést kötő felek neve,
a szerződés értéke, határozott időre
kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett
adatok változásai, a nemzetbiztonsági,
illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggő
beszerzések adatai, és a
minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt
a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó
nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén
a vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a
magasabb összeget kell figyelembe
venni. Az időszakonként visszatérő
– egy évnél hosszabb
időtartamra kötött – szerződéseknél
az érték kiszámításakor az
ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerződő féllel kötött
azonos tárgyú szerződések
értékét egybe kell számítani
Szerződések listája (frissítve 2018. 09. 04.)
Koncessziók
A koncesszióról szóló
törvényben meghatározott
nyilvános adatok (pályázati
kiírások,pályázók adatai, az
elbírálásról készített emlékeztetők,
pályázat eredménye).
Nincsen.
Egyéb fizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló fejlesztések leírása,
az azokra vonatkozó szerződések
TÁMOP-Támogatói okirat
Projektazonosító: TÁMOP-6.2.2.A-KMR/11-1-2012-0008
Címe: Képzési díj és ösztöndíj támogatás az OSEI dolgozói részére
Megnyert összeg: 20.169.108,-
A pályázat lezárult.
Közbeszerzés
Közbeszerzési információk:
éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a
megkötött szerződésekről

2009. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2009. évi közbeszerzési terve

OSEI Takarítás:
OSEI takarítási szerződés

OSEI Műszaki Ellátás és Parkfenntartás:
Műszaki ellátási és parkfenntartási szerződés

2010. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2010. évi közbeszerzési terve

OSEI Portaszolgálat:
Országos Sportegészségügyi Intézet egyszerű eljárásnak ajánlattételi felhívása (29046 / 2009)
Közbeszerzési értesítő
Jogorvoslati kérelmek és határozatok

Éves összegzés

2011. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2011. évi közbeszerzési terve

OSEI Takarítás:
OSEI Takarítás - Hirdetmény
OSEI Takarítás - Dokumentáció

OSEI Térdprotézis:
OSEI Térdprotézis - Ajánlati felhívás

Éves összegzés

2012. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2012. évi közbeszerzési terve

Éves összegzés

2013. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2013. évi közbeszerzési terve
Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2013. évi közbeszerzési terve - módosítás

OSEI Portaszolgálat:
OSEI egyszerű eljárásnak ajánlattételi felhívása
OSEI - Örzés szerződés

OSEI Élelmezés:
OSEI Élelmezés - Ajánlati felhívás

2014. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2014. évi közbeszerzési terve

OSEI Takarítás:
OSEI Takarítás - Hirdetmény
OSEI Takarítás - Szerződés1

OSEI Karbantartás:
OSEI Karbantartás - Hirdetmény

2014 karbantartás - vitarendezési kérelem

2014 - Építési beruházás
General Personal Training Kft. - szerződés

2015. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2015. évi közbeszerzési terve

OSEI Takarítás:
Takarítási szolgáltatás beszerzése

Energiahatékonysági beruházás (KEOP-5.6.0/E/15-2015-0066):
Ajánlati felhívás
Dokumentáció
Adásvételi szerződés
Teljesítés igazolás

2016. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2016. évi közbeszerzési terve

Ajánlati felhívás (OSH)

Ajánlati felhívás (Atroszkopós torony)

Teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás
Teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás - dokumentáció módosítással egységes szerkezetben
TDKO Felhívás módosítás
Teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás

Ajánlati felhívás (Orvosi Eszközök beszerzése)

2017. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2017. évi közbeszerzési terve

2017. évi közbeszerzés

Eljárást megindító felhívás szakmai fogyóanyagok

Eljárást megindító felhívás orvosi eszközök beszerzése

Eljárás visszavonása

Eljárást megindító felhívás teljesítmény diagnosztikai szolgáltatások beszerzése

Ajánlati felhívás

2017 évi közbeszerzések

Orvosi eszközök beszerzése

Teljesítménydiagnosztikai szolgáltatások beszerzése

2017. Szakmai fogyóanyagok beszerzése

Sebészeti ácskapocs
Eljárást megindító felhívás
Szerkeszthető regisztrációs lap

Térdprotézis
Szerkeszthető regisztrációs lap

2018. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2018. évi közbeszerzési terve

Takarítási szolgáltatás beszerzés

Orvosi eszközök beszerzése

Gyógyászati segédeszköz szaküzlet létesítése

 

Megjelenések
Megjelenések
Heti Jótanács mozgás
Heti jótanács - mozgás
Heti Jótanács egészség
Heti jótanács - egészség
A sikerek mögött
A sikerek mögött
Sportdoki info
Sportdoki info
Rio 2016
Rio 2016
Cím
1113 Budapest, Karolina út 27.
Telefon
+36 1 488 61 00
Fax
+36 1 375 32 92
Email
info@osei.hu (ügyfélszolgálati elérhetőségünk)
Web
www.osei.hu ; www.sportkorhaz.hu