ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SPORTKÓRHÁZ – OTT ÁLLUNK A SIKEREK MÖGÖTT!

Telefonszámunk: +36 1 488 61 00
Ügyfélszolgálati email cím: info@osei.hu
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 27.
Bejárat: Diószegi út 64.

1952-ben alakult meg a „Sportkórház”, mai formájában az OSEI, amely az elmúlt 64 év folyamán, mint a magyar sportegészségügyi ellátás központi szereplője és irányítója végezte a szabadidő-, az amatőr- és a hivatásos sportolók szakszerű orvosi szűrését, ellátását és a versenyekre történő egészségügyi felkészítését.
A sportegészségügyi ellátás szervezése és lebonyolítása mellett országos szinten az OSEI végzi a sportorvosi szakmai képzést és továbbképzést, valamint az ehhez kapcsolódó további társszakmák (masszőr, dietetikus, gyógytornász) képzéseit és továbbképzéseit is.
    
Fekvő- és járóbeteg szakellátás

Az OSEI két, kifejezetten sportspecifikus fekvőbeteg szakellátó osztállyal rendelkezik: a Sportsebészeti és Ortopédiai Osztály 40 aktív ággyal, míg a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 60 ággyal áll a betegek rendelkezésére.
A sportsebészeti szakmai team a hagyományos, artoszkópos és ún. minimál invazív műtéteken kívül térdprotézis műtéteket is végez. Az osztály szakmai színvonalát jól mutatja az új műtéti eljárások folyamatos bevezetése (pl. artroszkópos fedett rotátorköpeny rekonstrukció). Az OSEI-ben rutinszerűen alkalmazott technikák jelentős részét az országban kizárólag itt végzik, vagy ezen kívül csak egy-egy intézményben. A különleges módszerek lehetővé teszik, hogy a hagyományosnál lényegesen kisebb műtéti feltárásból elvégzett beavatkozást követően lényegesen rövidebb a rehabilitációs időszak és gyorsabb az aktív sportba való visszatérés.
Az osztály dolgozói - a betegellátáson túl - a tudományos közlemények, előadások terén is a szakterület legelismertebb képviselői.

A Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály „A” minősítésű rehabilitációs ellátóhelyként, átlagosan 95%-os ágykihasználtsággal működik.
A sportcentrikus rehabilitációs tevékenység a speciális sportsebészeti ellátás miatt szükségszerű, ez az Osztály dolgozta ki a verseny- és amatőr sportolók sportrehabilitációjának protokollját is, valamint részt vesz az OEP rehabilitációs finanszírozásának pilot programjában. A nagy fizikai terhelésnek kitett szervezetek (pl. TEK) dolgozóinak sérült-ellátása és rehabilitációja szoros együttműködés eredménye.
Az OSEI járóbeteg-szakrendelései három funkciót töltenek be. (1) Ellátják a rendeléseken megjelenő betegeket, végzik a versenyzési engedélyek kiadásához szükséges vizsgálatokat, (2) konzíliárusi hátteret biztosítanak a fekvőbeteg szakellátást végző osztályok szakmai tevékenységéhez, (3) a speciális sportolói körök (senior sportolók, gyermek korosztályok, mozgássérült sportolók) specifikált, sportigényekhez igazodó ellátását végzik. A járóbeteg szakellátást biztosító szakorvosok komoly, esetenként több évtizedes sportspecifikus tapasztalattal rendelkeznek.

A járóbeteg szakrendeléseken (1224 szakorvosi óra/hét és 218 nem szakorvosi óra/hét, 26 szakmában) 2014. évben mintegy 340 ezer eset ellátását biztosította az OSEI, a betegforgalmi kimutatások évről évre növekvő igénybevételi adatokat mutatnak. A sportolók számára fogászati alap- és szakellátás is biztosított.
Kiemelt fontosságú, hogy az olimpiai és világversenyeken az OSEI szakorvosai, keretorvosai és szakdolgozói alkotják a kiutazó egészségügyi csapat jelentős részét.

Az Országos Sportegészségügyi Hálózat (OSH)

Az OSEI az OSH-val kapcsolatos tevékenységét a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján végzi, országosan 113 telephelyen közel 140 sportszakorvos közreműködésével, melynek során 2015. évben megközelítőleg 360 ezer versenyzési engedély kiadására került sor.
Az OSH keretében az amatőr és hivatásos sportolók, játékvezetők, válogatott és válogatott utánpótlás sportolók, olimpiai kerettagok, parasportolók, diáksportolók versenyzési engedélyének kiadásához szükséges alábbi sportorvosi vizsgálatok végzése történik:

 • sportolás megkezdése előtt elvégzendő alkalmassági vizsgálat,
 • időszakos (rendeletben meghatározott) sportorvosi ellenőrző vizsgálat,
 • tanácsadás életmódra, edzésvezetésre vonatkozóan,
 • oktató-nevelő tevékenység (doppingellenes felvilágosítás is!),
 • szabadidősporttal kapcsolatos tevékenység (sportági orientáció, kardiovaszkuláris kockázat kiszűrése, tanácsadás),
 • mozgásprogram kijelölése egyes krónikus betegségekben,
 • részvétel ambuláns rehabilitációs programokban

A sportolók 18 év alatt félévente, 18 év felett évente, 65 év felett ismét félévente vesznek részt ezeken a vizsgálatokon, melyek eredményét sportorvosi bélyegzővel igazolja a sportorvos, valamint a sportegészségügyi és érvényességi adatokat rögzíti az OSEI online nyilvántartó rendszerében.

Fentieken túlmenően az OSH módszertanok és szakmai irányelvek kidolgozását is végzi.

Az OSEI Informatikai, Kontrolling és Finanszírozási Osztálya önerőből létrehozta az OSEI-OSH-VKESZ Regisztert, mely a sportorvosi alkalmassági- és versenyzési engedélyek online nyilvántartására szolgál és az adminisztrációhoz szükséges mobil informatikai eszközök segítségével az egységes és ellenőrizhető engedélyezés és a korszerű információ záloga. A 2013. július 1-étől működő elektronikus nyilvántartás tartalmazza a vizsgált sportolók egészségügyi adatait, minősítését, annak érvényességi idejét, az esetleges eltiltásokat. Az adatokat az OSH összes sportorvosa lekérdezheti és ezáltal az ország bármely részében nyomon követhető a sportoló kórtörténete.

A sportorvosi engedélyeket nyilvántartó online rendszer megteremti a lehetőségét a Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel (NSR) való együttműködésnek, mely az Magyar Labdarúgó Szövetség irányába már megvalósult.

A Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat (VKESZ)

A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet alapján a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó válogatott kerettag versenyzők speciális egészségügyi ellátása az OSEI feladata. Ez a tevékenység kiterjed a sportági alkalmassági vizsgálatokon túl az időszakosan végzett szűrővizsgálatok mellett a beteg vagy sérült sportolók gyors és hatékony kivizsgálására, kezelésére, rehabilitációjára, melynek segítéségével rövid időn belül folytathatják sportpályafutásukat.
A VKESZ feladata a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által meghatározott élsportolói kerettagok (válogatott és utánpótlás válogatott élsportolók) számára biztosítandó komplex, sportágspecifikus szűrővizsgálati csomagok, teljesítmény-élettani és biomechanikai szűrővizsgálatok elvégzése, dietetikai tanácsadás, sportorvosi kiadványok készítése és kiadása, az esetmenedzselt ellátást biztosító Olimpiai Rendelő működtetése, az olimpiai edzőtáborok és sporttáborok sportorvosi ellátásának biztosítása jelenti. Természetesen szűrővizsgálataink nem csak az olimpiai és nem olimpiai sportágak kiválóságai részére állnak rendelkezésre, hanem a sportszakemberek, a kiemelt edzők, a sportvezetők és a szenior sportolók egészségügyi szűrését is végezzük.

Az OSEI Teljesítmény-diagnosztikai Osztálya

A teljesítménydiagnosztika fő feladata a leghatékonyabb legális teljesítményfokozás:

 • saját fejlesztésű, nemzetközi szinten is újnak számító ún. periodikus funkcionális vizsgálati rendszer segítségével
 • laboratóriumi és pályatesztek végzésével és az adatok monitorozásával, a felkészülés kontrollálásával, a regenerációs és terhelési mutatók napi szinten való meghatározásával
 • a sportolók edzettségi állapotának jellemzésével, az edzésterhelési mutatók meghatározásával
 • teljesítmény-élettani, biomechanikai, dietetikai, sportpszichológiai és kognitív mutatók meghatározásával
 • éves, havi, heti és napi rendszerességgel végzett kontroll mérésekkel
 • a szolgáltatás minden kiemelt (válogatott) sportoló számára történő térítésmentes biztosításával
 • olyan eszközös-online rendszer működtetésével, melyben a különböző eszközök által folyamatosan rögzített, monitorozott paraméterek online összeköttetés segítségével jutnak el az intézménybe, így azonnali reagálásra, szükség esetén beavatkozásra van lehetőség.

A Teljesítmény-diagnosztikai Osztály jelenleg 42 sportágban segíti a világversenyen érmes sportolók teljesítményét.

Az OSEI Call Center

Az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról a 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat rendelkezik. Ennek megfelelően az OSEI létrehozta és működteti a Call Centert, mely szakképzett egészségügyi személyzettel minden nap 0-24 órában – ingyenesen hívható telefonszámon - áll a kiemelt sportolók rendelkezésére, hogy a felmerülő soron kívüli egészségügyi ellátásukat koordinálja a részt vevő 10 egészségügyi intézményben. Az intézmények köre az 1908/2015. (XII. 8.) Korm. határozat (az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról) következtében kiegészült a Magyar Honvédség Egészségügyi Központtal:

 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (Miskolc),
 2. Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum (Debrecen),
 3. Kastélypark Klinika Kft. (Tata),
 4. Országos Gerincgyógyászati Központ (Budapest),
 5. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (Budapest),
 6. Országos Sportegészségügyi Intézet (Budapest),
 7. Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (Pécs),
 8. Petz Aladár Vármegyei Oktató Kórház (Győr),
 9. Semmelweis Egyetem (Budapest),
 10. Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Szeged),
 11. Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest).

A finanszírozási lehetőségek az ellátásra jogosultak körének jelentős bővítésére adtak lehetőséget, így a kezdeti 350 fős olimpiai és paralimpiai keret mára már 2000 főre emelkedett.
A Call Center működtetése egyértelműen sikeresnek könyvelhető el mind a sportolók, mind a sportszövetségek részéről pozitív visszajelzések érkeznek a folyamatos kapcsolattartás, az információáramlás, és az ezekre történő reflexiók és korrekciók megtörténte okán.
A Call Center munkája bebizonyította, hogy szükséges e tevékenység folytatása, mert

 • az egyéni betegút szervezésével lehetővé válik az élversenyzők soron kívüli ellátása, (elsősorban a diagnosztikus eljárásokra történő várakozás ideje rövidült le jelentősen);
 • a rendszer komoly segítséget jelent az élsportolók vizsgálatainak centralizált, jól átlátható, egységes szakmai elveken alapuló ellátásának szervezésében és ellenőrzésében (ez nem csupán a pénzügyi források hatékony felhasználását, de az eredményes gyógyítást is segíti);
 • figyelni kell a következő olimpiára történő felkészülésre.


Újraélesztés
Újraélesztés tanfolyam
Koronavírus
Hivatalos koronavírus tájékoztatók
Megjelenések
Megjelenések
Mozogj otthon!
Mozogj otthon!
A sikerek mögött
A sikerek mögött
Sportdoki info
Sportdoki info