ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SPORTKÓRHÁZ – OTT ÁLLUNK A SIKEREK MÖGÖTT!

Telefonszámunk: +36 1 488 61 00
Ügyfélszolgálati email cím: info@osei.hu
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 27.
Bejárat: Diószegi út 64.

(Az Intézetünknél nem értelmezhető, vagy nem működő pontokat szürke színnel jelöltük.)

Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó
szervnél végzett
alaptevékenységgel
kapcsolatos –
nyilvános megállapításokat tartalmazó –
vizsgálatok, ellenőrzések
felsorolása
Nem volt.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék
ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai
ÁSZ _végleges jelentés
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai
 
Működési statisztika
A közfeladatot ellátó
szerv tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon
alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 
Éves költségvetések, számviteli beszámolók
és a költségvetés végrehajtása
 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv
éves (elemi) költségvetése,
számviteli törvény szerinti
beszámolója; a költségvetés
végrehajtásáról - a külön
jogszabályban meghatározott
módon és gyakorisággal -
készített beszámolók

Országos Sportegészségügyi Intézet:

2013. évi elemi költségvetés
2013. évi költségvetési beszámoló
2014. évi elemi költségvetés
2014. évi költségvetési beszámoló
2015. évi elemi költségvetés
2015. évi költségvetési beszámoló
2016. évi elemi költségvetés
2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évi elemi költségvetés
2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi elemi költségvetés
2018. évi költségvetési beszámoló
2019. évi elemi költségvetés
2019. évi költségvetési beszámoló
2020. évi elemi költségvetés
2020. évi költségvetési beszámoló
2021. évi elemi költségvetés
2021. évi költségvetési beszámoló
2022. évi elemi költségvetés
2022. évi költségvetési beszámoló
2023. évi elemi költségvetés

Intézkedési terv az egyajánlatos közbeszerzések elkerülését segítő módszerekről és gyakorlatokról

Foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi  juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és
vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott
juttatások fajtája és mértéke összesítve.

A humánerőforrásra vonatkozó adatok a feltöltött költségvetési beszámolókban rendelkezésre állnak (2009-2013. 34. és 36. űrlapok, 2014-től 08. és 09/A űrlapok)

Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő,ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági,
illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a
minősített adatok kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a
magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő
– egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2019. évi 5 millió forint feletti szerződések

2020. évi 5 millió forint feletti szerződések

2021. évi 5 millió forint feletti szerződések

2022. évi 5 millió forint feletti szerződések

2023. évi 5 millió forint feletti szerződések:

Edzéskontroll Kft.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Országos Onkológiai Intézet

COMESA Kft.

Neovisus Plus Kft.

 

202Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati
kiírások,pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).
Nincsen.
Egyéb fizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

1. TÁMOP-Támogatói okirat
Projektazonosító: TÁMOP-6.2.2.A-KMR/11-1-2012-0008
Címe: Képzési díj és ösztöndíj támogatás az OSEI dolgozói részére
Megnyert összeg: 20.169.108,-
A pályázat lezárult.


2. EFOP-1.8.21-18-2019-00035  Támogatói Okirat

A kedvezményezett neve: ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

A projekt címe: A betegbiztonsági szervezeti kultúra fejlődésének elősegítése az Országos Sportegészségügyi Intézetben

A szerződött támogatás összege: 60.000.000,-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.18.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00035

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projekt átfogó célja, hogy a kórházi fertőzések kockázatának csökkentésével, az Országos Sportegészségügyi Intézetben (továbbiakban: OSEI) eddig elért eredmények megtartásával, az intézményi betegbiztonsági szervezeti kultúra fejlődésének elősegítése, ezáltal a betegellátás minőségének javítása, a betegek és hozzátartozóik elégedettségének növelése, valamint az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentése.

A tervezett projekt esetében a közvetlen és közvetett célcsoportot, valamint az érintettek körét az alábbiakban lehet összefoglalni.

Célcsoport:

  • betegek -azon belül is kiemelten az olimpikonok és a további élsportolók
  • az OSEI dolgozói

Közvetett célcsoport:

  • az ellátási terület illetve kör lakossága
  • betegek, sportolók hozzátartozói

Érintettek:

  • kórházi menedzsment tagjai
  • egészségügyi- és sportágazat további szereplői 

3. EFOP-5.2.6-20-2020-00001  Támogatói Okirat

Kedvezményezett: Országos Sportegészségügyi Intézet

Projekt címe: Csúcstechnológia használata a sport és mozgásszervi betegségek diagnosztikájában, sebészeti kezelésében és rehabilitációjában

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.6-20-2020-00001

Szerződött támogatás összege: 1.004.767.017 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projektmegvalósítás kezdete: 2021.02.28.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében két külföldi együttműködő partner bevonásával két új egészségügyi technológia kerül bevezetésre az Országos Sportegészségügyi Intézetben.

A hazai sportolók sportkarrierje szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy egy sérülés után a sportba való visszatérés mielőbb megtörténjen. A kezelés és gyógyítás idejének rövidítése érdekében további innovatív módszerek adaptálása szükséges mind a műtéti technológia, mind a rehabilitáció területén. Jelen projekt e két területre (műtéti technológia fejlesztése, ill. rehabilitáció fejlesztése) fókuszál, külön-külön együttműködő partnert bevonva a két részfolyamatra, mely által a teljes betegéletút lerövidül.

A műtétek esetében, a műtét előtt a nyitott MR-rel a porcvastagság lemérésre kerül és a műtét elvégzését követően a kontrollnál a megnövekedett porcvastagság mérését szintén a nyitott MR-rel lehet megmérni. Ezt követően a ChondroFiller Liquid kétkamrás fecskendő folyékony kollagén alkalmazása 3 cm2-nél kisebb méretű porc hiányokhoz, porcsérülésekhez alkalmazható. A minimálisan invazív technika beültetés artroszkópos módszerrel történhet. A sérült porc zónába történő injekció után stabil porcpótolt felület képződik. Sebészileg nehezen elérhető porcsérülések is feltölthetők ezzel az implantátummal. Az újonnan létrehozott kollagén implantátum 10 hónap alatt teljesen átépül és új porcfelszín alakul ki. Az implantátumot számos országban rutinszerűen használják. Sportolóknál történt porcsérüléseknél kifejezetten előnyösen használható és akár teljesértékűen térhetnek vissza a versenysportba.

Intézetünk rehabilitációs tevékenységének fejlesztését modern technológiájú fizikoterápiás eszközökkel kombinált Human Regenerator Professional (HRP) technológia bevezetésével érjük el. Utóbbi egy kettős technológiájú aniongenerátor (Electromagnetic Cell Regeneration és Hyper Ion Plasma indication), amely a sejtek elektromos stresszállapotát szabályozza és állítja helyre, felgyorsítva a szöveti gyógyulási folyamatot.

Közbeszerzés
Közbeszerzési információk:
éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a
megkötött szerződésekről

2021. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2021. évi közbeszerzési terve

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Az Országos Sportegészségügyi Intézet által megindított és lefolytatott eljárásokhoz tartozó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

2022. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2022. évi közbeszerzési terve

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Az Országos Sportegészségügyi Intézet által megindított és lefolytatott eljárásokhoz tartozó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista


2023. évi közbeszerzések

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 2023. évi közbeszerzési terve

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Az Országos Sportegészségügyi Intézet által megindított és lefolytatott eljárásokhoz tartozó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

 A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja nem került közzétételre 100 millió forint feletti kifizetések (A 2019. év 12 havi adatai alapján)

 

Újraélesztés
Újraélesztés tanfolyam
Koronavírus
Hivatalos koronavírus tájékoztatók
Megjelenések
Megjelenések
Mozogj otthon!
Mozogj otthon!
A sikerek mögött
A sikerek mögött
Sportdoki info
Sportdoki info